Online: /


Jarní úklid s modelářemJarní úklid je modelový příklad, na kterém můžeme demonstrovat rozdílnost ženské a mužské duše. V případě soužití s modelářem tato rozdílnost nabývá téměř dramatických dimenzí.

Ženský přístup k problému je poměrně přímočarý: Na jaře se prodlužuje den. Slunce déle a více svítí. Nebydlíme-li v suterénu, svítí nám slunce do oken a prach, dětmi otlapkaná okna a jehličí zbylé po vánočním stromečku jsou více vidět. Protože chceme, aby se nám doma líbilo, měli bychom uklidit o trochu důkladněji než obvykle. Připravíme si hadry, smeták, vysavač, kbelík s vodou a něco čisticích prostředků, rozdělíme si úkoly a za pár hodin máme uklizeno.

Mužský přístup má několik variant, závislých na tom, jak nám tchýně muže vychovala:
1. Vstřícná spolupráce - muž myje okna a luxuje, žena leští nábytek a zrcadla, děti pomáhají rozprašovat Okenu a vyhazují použité hadry do koše. Tato varianta patří víceméně do říše Utopie. Máte-li takového muže, přihlaste se do soutěže Jak mi modré z nebe spadlo. Nezapomeňte se nenápadně zmínit před tchýní, jaký poklad vám předala.
2. Vybojovaná spolupráce - poté, co několik týdnů asertivně omíláte, že je třeba jarně uklidit, muž se skřípěním zubů vynese odpadkový koš, umyje jedno okno ze čtyř a s hlasitým hekáním se zhroutí na pohovku předstíraje, že si vyhodil obratel. Na pohovce setrvá, dokud vše neuklidíte a se smutkem v hlase bude říkat, jak ho mrzí, že skrz ty záda nemůže. Pak zazvoní telefon, obratel zázračně vklouzne na své místo a muž odchází létat. Několik dalších měsíců na každou žádost o úklidovou pomoc odpovídá "Vždyť jsem tuhle umyl okna". Tchýni řekněte, jak hezky muž myje okna. Utvrdíte ji ve víře v přísloví: Láska hory přenáší.
3. Pasivní spolupráce - muž sám oblékne a obuje děti, výjimečně bez dotazů typu "Kde máme boty?", a odchází s nimi do technického muzea. Předem objasní, že vezme děti do muzea, aby nám nepřekážely a nenápadně se zeptá, za jak dlouho se má vrátit. Dokonce je ochoten vzít děti na oběd do restaurace, což normálně považuje (zcela oprávněně) za naprosté šílenství. Tchyni řekněte, jak báječně se muž stará o děti.
4. Zákopová politika - muž prohlásí, že podle jeho názoru je uklizeno dost, a on tedy nic dělat nebude. Muže plácněte hadrem a tchyni neříkejte nic.
5. Aktivní odpor - muž nejenže vám nepomůže, ale ještě kolem sebe schválně neustále trousí balzové piliny. Seberte se a odjeďte na pět týdnů do lázní. Pozvěte tchyni na návštěvu tak, aby přijela dva dny před vaším plánovaným návratem. Za ty dva dny to určitě stihne uklidit. Až se vrátíte, pochvalte muže. Všechny výše popsané typy mužského chování se komplikují, pokud je muž modelář. Snad jedině typ Vstřícný spolupracovník se chová v rámci popsaného modelu a svoje modelářské serepetičky si uklízí sám.

Ostatní modeláři brojí proti jakémukoli úklidu pod heslem "Proboha, nešahej na TO!". TO zahrnuje: modely schopné letu, modely potenciálně schopné letu, modely zcela neschopné letu, modely neschopné čehokoli, neidentifikovatelné trosky, krabici od bot plnou baterií, balzová prkna, špejle a třísky, útržky fólií 2x3 cm, kolečka, páčky, drátky, lanka, rozbitý vysílač z roku 1977, dvacet osm lahviček lepidel, dvanáct vyschlých plechovčiček barev Humbrol, životu nebezpečnou nabíječku, poštovní váhy neschopné zvážit cokoli pod 100 gramů, pájku, pilku, tři zkamenělá křivítka a asi tak dva kilogramy nejrůznějších lepicích pásek.

Všechny tyto předměty, promísené modelářskými časopisy, se vyskytují na povrchu ploch, které bychom chtěly mít uklizené. Modelář spletitě argumentuje, proč všechny předměty musí zůstat tam, kde jsou. Po dlouhé diskusi souhlasí, že předměty roztřídí. Následuje bolestná fáze, kdy bere každou jednotlivou věcičku do ruky, pomazlí se s ní, otře prach a vytvoří sourodé skupiny. Manželka zatím iniciativně snáší nejrůznější krabičky, do kterých by věcičky měly být uloženy a označeny popiskou.

Zbude veliká hromada nezatříditelných zbytků. Manželka s jiskrou v oku přináší odpadkový koš. Modelář slzí a odvrací se, aby neviděl zánik svého království. Pod rouškou noci se tajně plíží do kuchyně, kde z odpadkového koše vybírá nejmilejší kousky… Za týden je opět všechno rozprostřeno po povrchu.

Modelář je tedy nejen tvor společenský, jak jsme zjistili minule, ale i pořádkumilovný. Tedy pokud vám spadlo modré z nebe.

Příště budeme s modelářem zahajovat novou modelářskou sezónu.

Renáta Eremiášová
RC Modely 3/2001