Online: /


Podmínky přijetí - členství v RC Teamu VM

- chuť se modelařině skutečně věnovat a ochota udělat i něco pro kolektiv
- dodržování zásad chování RC modeláře
- dodržování maximální bezpečnosti při provozu a přípravě RC modelů a při pohybu na letišti vůči všem osobám i majetku
- sjednání individuelního pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu RC Modelů
- dodržování zásad provozu na letišti v souvislosti s provozem RC modelů a UL v okolí
- účast na brigádách
- údržba letiště (sekání,…)
- účast na leteckých dnech a akcích klubu včetně organizační výpomoci
- v případě nezletilého člena je pro vstup na letiště nutná účast jeho zákonného zástupce
- jednorázový vstupní poplatek určený na nákup, údržbu a opravy sekací techniky. Od 1.1.2012 tento poplatek činí 3.000 Kč pro osoby 18 let a starší, 1.000 Kč pro osoby mladší 18ti let.
- roční členský příspěvek na známky SMČR, na chod klubu, na pokrytí nájmu webové domény a na ostatní drobné výdaje. Od 9.2.2016 tento poplatek činí 500 Kč.
- vyplnění přihlášky