Online: /


Úspěšný pokus o zápis do knihy rekordů

České Heřmanice, 14.4.2012

Záznam o uznání rekodu:Videozáznam z Grand Prix Mini-Z Cup 2011-2012 závod GP6 běží v regionálních vysíláních TV:

Komentář OIK TV z GP6

Záznam OIK TV z GP6Zpracováno 2.5.2012