Online: /


Choceňské nebe 2008, Dvořisko, 7.6.2008

...tentokrát "z ptačí perspektivy"


Nedávno jsme na našem webu zveřejnili informace o sletu Ul na Dvořisku, "Choceňské nebe 2008",...


...nicméně jako dodatek nyní dáváme k nahlédnutí výběr snímků...


...z ptačí perspektivy...


...pořízené naším výškovým fotografem Bohoušem Benešem ze Stinga Tomáše Bise.


Naše domovská základna, letiště Dvořisko.










Věnujme těchto několik snímků vzpomínce na naše kamarády...

Předchozí článek RC Teamu z Choceňského nebe



Dle Bohoušových podkladů zpracoval Jirka 18.7.2008