Online: /


Parní provoz JHMD (27.8.2005)

Zásluhou nadšenců z JHMD (Jindřichohradecké Místní Dráhy a.s.) je udržována v provozu místní úzkokolejná trať. Rozchod tratí z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a z Jindřichova Hradce do Obrataně je 760 mm.


JHMD provozuje zejména dieselové lokomotivy.


V létě je trať hojně využívána turisty, kteří mají možnost se, ve vybraných dnech, svézt vláčkem sestaveným z restaurovaných historických vagonů a tažených úzkorozchodnými parními lokomotivami. Vlaky jsou taženy lokomotivou U 47.001 "Malletkou", vyrobenou v Kasselu v roce 1907, nebo lokomotivou U 46.001 "Rešicou" z tajemné Transylvánie, která byla vyrobena v Rumunsku v roce 1958.

Putování z Jindřichova Hradce do Obrataně

Trať do Obrataně je dlouhá 46 km, největší stoupání je 26 ‰.Nejvyšší bod tratě leží ve výšce 670 m n.m.

Idylka na úzkorozchodném nádraží je téměř pohádková. Pár odstavených osobních a nákladních vagónů zde stojí a čeká na svůj vlak. Mezi nimi stojí u nástupiště osobní vlak s lokomotivou a jedním vozem a pomalu se zaplňuje. Náhle se z tlampače rozhlasu se ozve hlášení: "Na úzkokolejném nádraží před nádražní budovou nastupujte do osobního vlaku Jindřichohradeckých místních drah do Lovětína, Nové Včelnice, Kamenice nad Lipou, Chválkova, Černovic, Křeče a Obrataně", což je neklamná známka toho, že se pomalu blíží čas odjezdu. A to se již blíží pan vlakvedoucí a zvědavě se ptá, kam kdo že ráčí cestovat. Možná Vás to trochu udiví, ale brzy pochopíte proč. A vysvětlení je prozaické - zastávky na znamení, které vláček projede aniž by zastavil pokud nikdo nechce vystupovat a na zastávce není nikdo, kdo by na vlak čekal...

...Nádraží v Chválkově má jednu kuriozitu. Dodnes zde není zaveden elektrický proud, přesto je nádraží obydleno. Protože náš vlak bude křižovat, odešel vlakvedoucí se svazkem velkých klíčů přehodit výhybku. Máme chvilinku času a tak si můžeme povědět více o tom, jak se provoz na takové dráze zabezpečuje. Dalo by se jednoduše říci, že se vlaky řídí tak trochu samy. Všechny jsou totiž vybaveny radiovým zařízením, kterým se spolu domluví. Vlaky mají určený jízdní řád, kde je napsáno vše co strojvedoucí potřebuje vědět, tedy kde se s jakým vlakem potká a na kterou kolej má správně vjet. Pokud má vlak zpoždění, nebo nastane jiná mimořádnost, domluví se dva strojvedoucí spolu a dohodnou se na řešení vzniklé situace. Neexistuje žádný dispečer a systém je o hodně jednodušší než tomu bývalo dříve. Vlastní výhybky pak obsluhuje právě vlakvedoucí s pomocí archaicky vyhlížejících klíčů, kterými jednotlivé výhybky odemyká a zamyká...

(další podrobné informace o celé trase a všech stanicích naleznete na stránkách JHMD - viz.níže)

Putování z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice

Trať do Nové Bystřice je dlouhá 33 km, největší stoupání je 17 ‰. Nejvyšší bod tratě leží ve výšce 673 m n.m.

Náš vlak se dává pomalu do pohybu a okolo depa opouští pomalu úzkorozchodné nádraží. Po levé straně se přibližují koleje normálně rozchodné trati z Veselí nad Lužnicí do Jihlavy vybudované v roce 1887 jako součást tzv. českomoravské transverzální dráhy. Vlak rachotí na výhybkách a náš vlak vjíždí na společný úsek s normálně rozchodnou tratí. Tento úsek sám o sobě zaslouží svou pozornost. Proto, když poprosíte pana průvodčího, aby Vás pustil do svého oddílu, uvidíte dozadu ubíhat tři koleje. Ta jedna je společná pro obě tratě - normální i naši úzkou, ta prostřední je také naše a ta poslední pak patří k normálnímu rozchodu. Splítka prošla v roce 1985 náročnou rekonstrukcí, kdy byla zrušena původní čtvrtá kolej. Původní uspořádání kolejí můžete vidět v parčíku před nádražím v Jindřichově Hradci.

Náš vlak jede zhruba čtyřiceti kilometrovou rychlostí a opět rachotí na výhybce. To odbočuje vlevo trať do Obrataně, kam pojedeme později. Nám však zbývá ještě zhruba půl kilometru ve splítce, aby jsme se na odbočce Kanclov definitivně rozloučili s normálněrozchodnou tratí. Pokud budeme mít štěstí, tak nám na pozdrav zahouká některá elektrická lokomotiva poslušně čekající až náš vlak projede společný úsek. Vlak se mezitím vnořil do lesa a po pravé straně se objevila kamenná zeď. Ta sloužila za dávných časů rakousko-uherské monarchie k ochraně cestujících, aby nebyli zasaženi šrapnely z blízké c. k. střelnice...

(další podrobné informace o celé trase a všech stanicích naleznete na stránkách JHMD - viz.níže)


Za jindřichovým Hradcem se úzkokolejná trať rozděluje doleva na větev směr Kamenice nad Lipou a Obrataň...


...a doprava na větev směr Nová Bystřice, malebnou krajinou České Kanady.


Na konečné v Nové Bystřici doplní lokomotivě uhlí (voda do kotle se doplňuje i po cestě z cisterny)...


...přepřáhnou ji na druhý konec vlaku...


...a můžeme se (po přestávce na oběd) vydat na zpáteční cestu.
Místní trať je význačnou technickou památkou a velkou atrakcí pro děti i dospělé.


Významnou stanicí novobystřické trati je nenápadný Kaproun uprostřed lesů.
Na této stanici byl prý z železniční přepravy vyloučen český všeuměl a všudybyl Jára Cimrman.


Na počest této události je zde pamětní tabulka, mohyla s Mistrovým otiskem těla a památný strom.


Záběry na technické partie parní lokomotivy U 46.001.


U 46.001 v celé své kráse.


Záběry na technické partie parní lokomotivy U 46.001.


U 46.001 v celé své kráse.


Stránky JHMD včetně jízdního řádu.
Něco pro paromily-modeláře.Zpracoval Jirka 28.8.2005