Online: /


Výroba drobných rotačních dílů bez soustruhu

Při stavbě modelu stíhačky jsem stál před otázkou zhotovení imitace palivových nádrží na křídlech, kde kromě střední části ve tvaru trubky bylo potřeba zhotovit aerodynamicky tvarované náběžné a odtokové konce nádrží dle výkresu. Soustruh nemám a průzkum víček chemických prostředků a obalů manželčiny kosmetiky v naší koupelně nepřinesl očekávaný výsledek, žádný svým tvarem ani vzdáleně nepřipomínal předlohu.

Přistoupil jsem tedy k výrobě dílů svépomocí. Rozměřil jsem špalíček z tvrdé polyuretanové pěny a nakreslil na něj tužkou přibližné tvary dílů s dostatečnými přesahy pro pozdější dobrušování. Do středu každého segmentu jsem vyvrtal otvor takového průměru a hloubky, aby do něj bylo možno ztuha zasunout drážkovaný dřevěný kolík používaný truhláři pro spojování nábytkových desek. Kolíky jsem pečlivě zalepil Purexem a po vytvrzení nařezal pěnu na jednotlivé segmenty. Je vhodné ostrým kuchyňským nožem nahrubo ořezat segmenty do přibližného tvaru pro úsporu broušení a hlavně proto, aby segment při počátečním broušení nedokonalého tvaru tolik obvodově neházel.Poté jsem segment upnul za vyčnívající část kolíku do akuvrtačky a při postupném zvyšování otáček za pomoci špalíku s brusným papírem a za občasné kontroly posuvným měřítkem a obrysovou papírovou šablonkou se začal přibližovat cíli. Nedoporučuji před uspokojivým dokončením tvaru díl z vrtačky vyjímat, nedá se pak již upnout do přesně stejné pozice.Když se tvar dílu dostal do požadované tolerance, vyjmul jsem jej z vrtačky a vysokoobrátkovou bruskou (a la Dremmel) s vhodnou mikrofrézou ve sklíčidle odstranil materiál těsně kolem kolíku až do hloubky jeho zalepení (vytvrzený Purex lze snadno brousit), kolík lehce vylomil a vnitřek pěnového dílů dovybrousil pro odlehčení.Takto zhotovený rotační pěnový díl je možno dále zpracovat tmelením, olaminováním, atd., ale to už je jiná kapitola…

Zpracoval Jirka 20.4.2005