Online: /


Nabíječe pro akumulátory „LiPol“

Jaké máme možnosti nabíjení LiPol článků ?

Možností je mnoho. Některé jsou ke článkům šetrné více, některé méně.
Nabíječů inzerujících schopnosti nabíjet x-články LiPol je nepřehledné množství.
Pokusím se v dalších řádcích zůstat pouze u způsobů mnou ověřených, které navíc považuji jako "k LiPol šetrné".

Základními podmínkami údržby, provozu a nabíjení LiPol se jeví :

- Chraňte články před zkratem a vysokou teplotou !
- Nepřekračujte max. nabíjecí proud 0,7 až 1C ( podle typu ) akumulátoru.
- Kontrolujte teplotu článků při nabíjení, vybíjení i skladování.
- Nikdy by teplota článků neměla přesáhnout asi 60 stupňů C ! Při nabíjení by se články neměly zahřívat vůbec !!!
- Před připojením na nabíječ kontrolujte nastavení počtu článků, max. nabíjecí proud a dbejte na správnou polaritu !
- Nepřipojujte na nabíječ podvybité ( U < 2,5 V / čl. ) akumulátory
- Některé typy článků neobsahují tlakovou pojistku a při nesprávné manipulaci může dojít k výbuchu a následnému požáru !
- nabíjené baterie nenechávejte bez dozoru, nabíjejte na vhodném místě a na nehořlavé podložce.
- více na http://www.zajic.cz

Vhodným nabíječem může být např.nabíječ LiPol M.Zajíce http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
Nabíjení nabíječem Zajíc probíhá zhruba 2 až 3 hodiny.´
Cena (26.9.2004) : 150 Kč


...nabíječ ZajícZdroje pro nabíječ :

Nabíjení 2S LipPol článku je možné i z autobaterie 12V.
Nabíjení 3S LipPol článku však již vyžaduje min.15V a napětí dvanáctivoltové autobaterie je již nízké. Vhodné je např.použití adaptérů od notebooku s výstupním napětím 18,5V, max.20V. POZOR, v každém případě je třeba zajistit řádné chlazení tranzistoru T2 (hovoříme stále o nabíječi Zajíc).

Řešením, jak využít 12V autobaterie pro nabíjení tříčlánku je

- použití jiného zdroje, který generuje potřebné napětí.
- použití měniče napětí z 12V výše, např. http://www.volny.cz/bel/menice.htm
- použití nabíječe, který měnič již obsahuje. Například "BEL50" viz. http://www.volny.cz/bel/BEL50.htm


...měnič napětí Bel


Nabíječ BEL50

je určen k nabíjení NiCd nebo NiMH (1-10 čl.) a Li-ion nebo Li-polymer baterií (1-4 čl.).
Může být napájen z 12 V baterie nebo stabilizovaného síťového zdroje 13,8 V a díky vestavěnému měniči lze nabíjet baterie v celém rozsahu počtu článků výkonem až 60 W. Nabíjecí proud je nastavitelný od 0,25 A do 5 A s krokem 0,25 A. Pro obě skupiny baterií (NiCd a NiMH nebo Li-ion a Li-polymer) je naprogramovaný speciální režim nabíjení. V nabíječi jsou dvě svítivé diody. Zelená indikuje připojení napájecího zdroje a červená průběh nabíjení. K nastavování druhu nabíjené baterie a nastavení nabíjecího proudu je určen přepínač, který je umístěn mezi svítivými diodami.
Základní technické údaje:
- Druhy nabíjených baterií: NiCd a NiMH - 1,2 až 12 V (1-10 čl.) nebo Li-ion a Li-polymer : 3,7-14,8V (1-4 čl.).
- Napájecí napětí: 10 až 14 V.
- Nabíjecí proud: 0,25 A až 5 A s krokem 0,25 A.
- Tolerance nastavení proudu: ± 3 %.
Cena (26.9.2004) : 1.100 Kč
To by mohl být nabíječ, který umožní nabíjení 3S článku LiPol v polních podmínkách z autobaterie 12V, pokud na dobití bude dostatek času.


...nabíječ Bel50


Nabíječ JETI CHAR20

Obdoba BEL50, nabíjecí proud: 0,25 A až 2 A s krokem 0,25 A.


...nabíječ JETI CHAR20Rovnoměrné nabití jednotlivých článků LiPol akumulátoru

Jedním z předpokladů správného nabití, funkce a životnosti LiPol x-článku, je nabití jednotlivých článků tak, že se články nebudou lišit o více než 0,03V !
Zajistit takovou přesnost je možné využitím např. Omezovače napětí M.Zajíce, viz. http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Cena (26.9.2004) : 330 Kč


...Omezovač napětí Zajíc


...Omezovač napětí Zajíc, zapojení pro 1S


...Omezovač napětí Zajíc, zapojení pro 2S


...Omezovač napětí Zajíc, zapojení pro 3S


Trochu jsem si sám pro sebe upravil výše uvedené originální schéma zapojení Omezovače M.Zajíce. Úprava (dá-li se to vůbec úpravou nazvat) spočívá ve vedení kabelů od nabíječe nikoliv na elektrody LiPol článku, ale přímo na svorkovnici Omezovače. Pro tok proudu to nic neznamená a já ušetřím 2 kabely i s konektory, které by se jinak musely vozit v modelu. Znázornil jsem to na následujícím obrázku, kde žluté obdélníčky představují konektory Gold2 (ty budou v akci nejen při nabíjení, ale zejména při vybíjení za letu a je tedy je potřeba dimenzovat na vyšší proudový odběr), zelený obdélník představuje konektor Potensky (je lehoučký a malý a vzhledem k tomu, že bude v akci pouze při nabíjení, je nižší proudové dimenzování konektoru naprosto dostatečné), fialové čáry představují pájené spoje elektrod LiPol článku (aby bylo možno lépe si představit hotový akupack a ne jen 3 samostatné články, které jsou pro větší přehlednost zobrazeny na obrázku).


...takto jsem si upravil a používám zapojení Omezovače M.Zajíce

Z 3S1P LiPol článku mi tedy vedou 4 kabely, které se "vozí" s modelem. I dimenzováním průřezů těchto kabelů odlišuji jejich určení pro vyšší či menší proudy - od krajních elektrod (tedy těch, co vedou přes "žluté obdélníčky" neboli konektory Gold2) silikonový kabel 1,5 mm2, od vnitřních elektrod (tedy těch, co vedou přes "zelený obdélníček" neboli konektor Potensky) silikonový kabel 0,5 mm2.

Osobně používám (ke své maximální spokojenosti) pro nabíjení 3S1P článků sestavu :
„Adaptér z notebooku 220V/18-20V + nabíječ LiPol Zajíc + Omezovač napětí Zajíc“
Nevýhodou je jedině to, že jsem závislý na zdroji síťového napětí 220V.

"Polním" řešením by pak mohla být sestava „Autobaterie 12V + nabíječ BEL50 + Omezovač napětí Zajíc“
nebo „Autobaterie 12V + nabíječ JETI CHAR20 + Omezovač napětí Zajíc“ (tuto kombinaci rovněž používám).
Poznámka : nabíječ BEL50 resp. JETI CHAR20 by měl být nastaven (pro šetrné nabíjení) tak, aby nabíjecí proud odpovídal 0,7C nabíjeného LiPol článku. Není radno s nabíjením LiPol příliš spěchat a degradovat tak parametry a výkony článků a snižovat počet nabíjecích cyklů.

Kabeláž akumulátoru
Ke článkům akumulátoru jsou připájeny kabely tak, aby bylo použití Omezovače napětí možné. Pro silové vodiče k regulátoru (tedy od krajních elektrod akumulátoru) je vhodné použít konektory dimenzované na vyšší proudové odběry (např.Gold2) a pro kabely k vnitřním článkům akumulátoru (pro nabíjení Omezovačem napětí) jiné konektory (používám lehoučký konektor Potensky). Při nabíjení jsou proudy malé, konektory pro nabíjení tedy nemusí být dimenzované tolik jako konektory pro silové vodiče. Použití odlišných konektorů eliminuje případný omyl při zapojování kabelů na Omezovač napětí. Akumulátor nabíjím přímo v modelu.


...kabeláž k vnějším a vnitřním elektrodám 3S1P LiPol článku


Přivítám Vaše osobní zkušenosti. Napište !

V tomto referátu byly využity, kromě vlastních praktických zkušeností, informace a obrázky z web-stránek M.Zajíc a fy.Bel.
http://www.zajic.cz
http://www.volny.cz/bel/


Jirka, 26.9.2004, doplněno 16.12.2004